LIÊN HỆ


CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH


Địa chỉ :

54 Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

Tel :

(038).3842168 (Phòng TCHC) – 3.832033 (Phòng Thị trường)

Fax :

(038)3833879

Email :

vidabeer@gmail.comSƠ ĐỒ ĐỊA ĐIỂM


Xem Nhà máy bia Sài Gòn - Nghệ An ở bản đồ lớn hơn