TIN TỨC


2/9/2018 12:00:00 AM

Trao quà cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt huyện Hưng Nguyên

Đã thành thông lệ hàng năm, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, công ty CP bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh lại tổ chức đi trao quà cho các gia đình đặc biệt nghèo,và có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, công ty tiếp tục xuống huyện Hưng Nguyên, đến trực tiếp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt để trao quà.
5/16/2017 12:00:00 AM

Thông báo: Công ty CP bia SGNT thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh mới năm 2017

Công ty CP bia SGNT thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh mới năm 2017
4/24/2017 12:00:00 AM

Thông tin cổ đông: Danh sách Ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021

Danh sách Ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021
4/12/2017 12:00:00 AM

Tin Cổ Đông: Thông báo mời dự họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017

Thông báo mời dự họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017
2/16/2017 12:00:00 AM

Tin Cổ Đông: Thông báo ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội CĐ thường niên 2017

Thông báo ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội CĐ thường niên 2017
1/13/2017 12:00:00 AM

Thông báo và Nghị quyết chi trả cổ tức còn lại năm 2015

Thông báo và Nghị quyết chi trả cổ tức còn lại năm 2015
12/17/2016 12:00:00 AM

Thông tin chứng khoán: Quyết định chấp thuận giao dịch chứng khoán của công ty CP bia sài gòn nghệ tĩnh

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội quyết định chấp thuận giao dịch chứng khoán của công ty CP bia sài gòn nghệ tĩnh
12/16/2016 12:00:00 AM

Tin Cổ Đông: Thông báo ngày giao dịch CK đầu tiên của công ty CP Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh

Thông báo ngày giao dịch CK đầu tiên của công ty CP Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh
12/16/2016 12:00:00 AM

Công ty CP Bia Sài Gòn- Nghệ Tĩnh đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam từ ngày 15/12/2016

Công ty trân trọng công bố thông tin về việc nhận Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 196/2016/GCNCP-VSD ngày 15/12/2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh
11/7/2016 12:00:00 AM

Cần tìm đối tác các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Thanh Hóa, Quảng Bình để mở rộng đại lý phân phối

Hiện Nay do nhu cầu chúng tôi muốn phát triển và mở rộng sản phẩm thương hiệu bia VIDA . Công ty cần tìm các đại lý hợp tác để phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng của bia VIDA trên địa phận các tỉnh: Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Bình, Thanh Hóa