TIN TỨC


3/20/2018 12:00:00 AM

Công ty CP Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh gửi báo cáo tài chính năm 2017

Công ty CP Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh gửi báo cáo tài chính năm 2017 (click vào ảnh để xem chi tiết )
3/5/2018 12:00:00 AM

Thông báo chốt danh sách Đại Hội Cổ Đông năm 2018

Thông báo chốt danh sách Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018
2/9/2018 12:00:00 AM

Trao quà cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt huyện Hưng Nguyên

Đã thành thông lệ hàng năm, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, công ty CP bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh lại tổ chức đi trao quà cho các gia đình đặc biệt nghèo,và có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, công ty tiếp tục xuống huyện Hưng Nguyên, đến trực tiếp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt để trao quà.
5/16/2017 12:00:00 AM

Thông báo: Công ty CP bia SGNT thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh mới năm 2017

Công ty CP bia SGNT thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh mới năm 2017
4/24/2017 12:00:00 AM

Thông tin cổ đông: Danh sách Ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021

Danh sách Ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021
4/12/2017 12:00:00 AM

Tin Cổ Đông: Thông báo mời dự họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017

Thông báo mời dự họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017
2/16/2017 12:00:00 AM

Tin Cổ Đông: Thông báo ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội CĐ thường niên 2017

Thông báo ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội CĐ thường niên 2017
1/13/2017 12:00:00 AM

Thông báo và Nghị quyết chi trả cổ tức còn lại năm 2015

Thông báo và Nghị quyết chi trả cổ tức còn lại năm 2015
12/17/2016 12:00:00 AM

Thông tin chứng khoán: Quyết định chấp thuận giao dịch chứng khoán của công ty CP bia sài gòn nghệ tĩnh

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội quyết định chấp thuận giao dịch chứng khoán của công ty CP bia sài gòn nghệ tĩnh
12/16/2016 12:00:00 AM

Tin Cổ Đông: Thông báo ngày giao dịch CK đầu tiên của công ty CP Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh

Thông báo ngày giao dịch CK đầu tiên của công ty CP Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh