TIN TỨC


Thông báo: Công ty CP bia SGNT thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh mới năm 2017

Công ty CP bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
1. Thông tin trước thay đổi:
- 12 nghành nghề kinh doanh ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn là 51 %
2. Thông tin sau khi thay đổi:
- 13 nghành nghề kinh doanh ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn là 54,73 %
3. Lý do thay đổi:
Bổ sung thêm nghành nghề kinh doanh vận tải hàng hòa bằng đường bộ
Cập nhật tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.