TIN TỨC


2/3/2020 12:00:00 AM

Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng công ty CP Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh

Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng công ty CP Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh
1/9/2020 12:00:00 AM

Bản tự công bố hợp quy sản phẩm bia lon Vida Eagle

Bản tự công bố hợp quy sản phẩm bia lon Vida Eagle
12/4/2019 12:00:00 AM

(Baonghean.vn)10 doanh nghiệp nộp thuế cao nhất của tỉnh Nghệ An

10 doanh nghiệp nộp thuế cao nhất của tỉnh Nghệ An

9/3/2019 12:00:00 AM

Tin cổ đông: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền
7/13/2019 12:00:00 AM

Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức 2019 bằng tiền

Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức 2019 bằng tiền
6/26/2019 12:00:00 AM

Tin cổ đông: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền
5/20/2019 12:00:00 AM

Thông báo vv : Miễn nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng công ty và bổ nhiệm chức Danh phụ trách kế Toán

Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh công bố thông tin về miễn nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng công ty và bổ nhiệm chức danh Phụ Trách Kế Toán.
3/18/2019 12:00:00 AM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018
3/14/2019 12:00:00 AM

Tài liệu ĐH Cổ đông thường niên năm 2019( cập nhật đến ngày 15/3/2019)

Tài liệu ĐH Cổ đông thường niên năm 2019
3/11/2019 12:00:00 AM

Cập nhật bản tự công bố hợp quy sản phẩm bia VIDA

Cập nhật bản tự công bố hợp quy sản phẩm bia VIDA