TIN TỨC


4/15/2023 12:00:00 AM

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (bổ sung)1. Tài liệu Đại hội. Tải về

2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty. Tải về

3. Dự thảo Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty. Tải về
5/7/2021 12:00:00 AM

VidaBEER - Hỗ trợ bán hàng online

Số điện thoại hỗ trợ bán hàng trực tuyến, ship tận nơi các loại bia Vida:

- Khu vực Tp Vinh và vùng lân cận: Mr Bá ( 0915798354 )

- Khu vực Bắc Nghệ An : Mr Minh ( 0984155788 )

- Khu vực tỉnh Hà Tĩnh : Mr Sơn ( 0903447448 )
 
8/21/2020 12:00:00 AM

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM BIA VIDA EAGLE

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM BIA VIDA EAGLE