TIN TỨC


UBND Tỉnh Nghệ An: Chung tay hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ các sản phẩm bia sản xuất trên địa bàn tỉnh

Chung tay hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ các sản phẩm bia sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Ngày 28/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5290/UBND-CNTM yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị; Các tổ chức chính trị xã hội và các Hội doanh nghiệp trên địa bàn chung tay góp sức hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ các sản phẩm bia sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, các hãng bia có nhà máy sản xuất đóng trên địa bàn đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An, chiếm tỷ trọng lớn trong thu ngân sách địa phương, giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động Nghệ An. Tuy nhiên, tình hình tiêu thụ các sản phẩm bia sản xuất trong tỉnh trên địa bàn chưa tốt, chưa tương xứng với năng lực sản xuất của các nhà máy; Doanh nghiệp phải vận chuyển bia đi tiêu thụ ở các tỉnh khác làm tăng giá thành sản phẩm, gây thêm ùn tắc giao thông và lãng phí cho xã hội, tác động xấu đến kế hoạch sản xuất của các nhà máy, làm thâm hụt nguồn thu ngân sách và ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh của tỉnh.

Để tạo điều kiện tăng việc làm và thu nhập cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh, góp phần xây dựng quê hương, tại Công văn 5290, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị trực thuộc, cán bộ công chức, viên chức và người dân đồng hành cùng doanh nghiệp bằng việc ưu tiên dùng các sản phẩm đồ uống sản xuất trong tỉnh như bia Sài Gòn, bia Hà Nội, bia Vida. Trong các cuộc hội nghị, hội thảo, tiếp khách có sử dụng ngân sách theo quy định được sử dụng đồ uống, phải ưu tiên dùng các sản phẩm đồ uống sản xuất trong tỉnh như bia Hà Nội, Sài Gòn, Vida...

Giao các cơ quan khối tuyên truyền, các đoàn thể chính trị xã hội, các hội doanh nghiệp... tích cực vận động các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn ưu tiên giới thiệu, mời gọi và khuyến khích khách hàng sử dụng các sản phẩm bia sản xuất trong tỉnh, nhằm quảng bá sản phẩm của nhà sản xuất đến với khách hàng, du khách.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Nghệ An, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn phối hợp tốt với các nhà sản xuất để ưu tiên và có kế hoạch, chương trình quảng cáo, quảng bá có trọng tâm các sản phẩm, thương hiệu bia sản xuất trong tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành, thị ưu tiên điểm quảng cáo trọng điểm thu hút đông người để quảng bá thương hiệu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh, giải quyết việc làm ổn định cho người lao động.

UBND tỉnh cũng giao Sở Công thương chỉ đạo Chi cục quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân; Hỗ trợ công tác thị trường cho nhà sản xuất tiêu thụ các sản phẩm bia sản xuất trong tỉnh đến mọi vùng, miền trên địa bàn tỉnh. Cục thuế Nghệ An quan tâm các nhà máy bia sản xuất trên địa bàn, tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành thuế của các đại lý, nhà hàng kinh doanh các loại bia; UBND các huyện, thành, thị tạo điều kiện thuận lợi về địa điểm kinh doanh theo đúng quy hoạch cho các sản phẩm bia sản xuất trên địa bàn tỉnh...

Kim Oanh - nghean.gov.vn